<< Методичні комісії

Робота методичних комісій

  В  ліцеї  працюють вісім методичних комісій, які створюються щорічно наказом директора. Основними напрямками роботи є вивчення  та розповсюдження передового педагогічного досвіду; аналіз результатів педагогічної діяльності членів комісій, стану комплексного методичного забезпечення предметів і професій; удосконалення методики проведення уроку, підвищення його ефективності; впровадження в практику роботи перспективних педагогічних та інформаційно-комунікаційниїх технологій; обмін досвідом роботи з передових методів навчання тощо.

Методична комісія
з підготовки
трактористів-машиністів

Методична проблема

«Забезпечення  якісної професійної підготовки  шляхом системного комплексно-методичного забезпечення предметів та впровадження інформаційно-комунікаійних технологій»

Голова методичної комісії:
 Жук С.П.

Голова методичної комісії: Самченко Н. М.

Методична комісія
з підготовки
лаборантів ХБА, пекарів

Методична проблема

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій для інтеграції теоретичної та практичної підготовки з метою підвищення якісної професійної освіти»

Методична комісія
з підготовки
кухарів, кондитерів

Методична проблема

«Забезпечення  якісної професійної підготовки  через розвиток предметних компетенцій»

Голова методичної комісії: Шевченко І. В.

Голова методичної комісії: Маєвський М. І.

Методична комісія
з підготовки водіїв автотранспортних засобів

Методична проблема

«Реалізація особистістно-орієнтованого та компетентнісного підходу при підготовці водіїв автотранспортних засобів»

Методична комісія
з підготовки електрозварників ручного зварювання, електрогазозварників

Методична проблема

«Підвищення ефективності проведення уроків виробничого навчання, шляхом впровадження елементів інноваційних технологій»

Голова методичної комісії: Мотузко П. В.

Голова методичної комісії: Гусєва Г. М.

Методична комісія
суспільно-гуманітарних дисциплін

Методична проблема

«Пошук і впровадження інтерактивних методів навчання з метою підготовки конкурентоспроможного робітника, формування свідомого громадянина України»

Методична комісія
природничо-математичних дисциплін

Методична проблема

«Компетентнісний підхід у навчанні як основа якісної підготовки кваліфікованого робітника»

Голова методичної комісії: Деньга С. І.

Голова методичної комісії: Самарська О. Г.

Методична комісія
з виховної роботи

Методична проблема

«Оновлення змісту і форм організації виховного процесу через удосконалення творчої співпраці педагогів і учнів»