Нормативні акти

Стратегія розвитку ДНЗ “Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського” на 2021-2027 роки 


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ДНЗ “Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського”


Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти


Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДНЗ “Решетилівський професійний аграрний ліцей ім.І.Г.Боровенського”


Наказ №41 про завершення експерименту всеукраїнського рівня за темою “Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти у червні 2019 року – грудні 2022 року “


Витяг з протоколу №17 засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і наукиУкраїни


Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Державному навчальному закладі
«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського»


Детальна інформація про ДНЗ “Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського”. Ліцензії на освітню діяльність


Ліцензії на освітню діяльність

Свідоцтво про атестацію


Наказ МОН від 30.06.2021р. про затвердження рішення Акредитаційної комісії (Протокол №142 від 23.06 2021р.)

Копія з рішення Акредитаційної комісії (Протокол №141 від 19.01.2021р.)

Розпорядження ОДА про видачу ліцензій закладам освіти № 330 від 11.04.2018р.

Наказ МОН про переоформлення ліцензії №286л від 22.03.2018р.

Наказ МОН про ліцензування освітньої діяльності №90л від 29.01.18р.

Протокол № 82/2 засідання Ліцензійної комісії МОН України від 26.01.18р


Освітні програми

Перелік освітніх програм, що реалізуються в ЗП(ПТ)О на 2023 рік


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЗП(ПТ)О

Інформація  про ліцензований обсяг набору ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»